...

Pomniki w przestrzeni publicznej

Pomniki stanowią nie tylko fizyczne elementy przestrzeni publicznej, ale także głęboko zakorzenione wyznaczniki kultury i historii społeczeństwa. To symbole, które przypominają o wydarzeniach, osobach i wartościach, które kształtują naszą tożsamość. Ich obecność inspiruje do refleksji, jednoczy ludzi wokół wspólnych historii i buduje więź między przeszłością a teraźniejszością, nadając miejscom głos i znaczenie.

Wiesław Koronowski / 2023 – pomnik upamiętniający wybitnego polskiego reżysera i scenarzystę filmów animowanych Lechosława Marszałka, twórcy psa „Reksia”, Bielsko-Biała

Wiesław Koronowski / 2019 – pomnik Powstańców Wielkopolskich, Środa Wlkp.

Wiesław Koronowski / 2019 – pomnik Ryszarda Fidelskiego – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Poznań

Wiesław Koronowski / 2019 – pomnik Ludwika Hirszfelda – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Poznań

Wiesław Koronowski / 2019 – pomnik Hanny Skalisz – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Poznań

Jarosław Bogucki / 2019 – pomnik Powstańców Wielkopolskich – Plac Wolności, Czarnków

Jarosław Bogucki / 2018 – pomnik „Legenda o Lechu”, Park Piastowski nad jez. Jelonek, Gniezno

Jarosław Bogucki / 2018 – pomnik „Legenda o Piaście Oraczu (Rataju) z Siemowitem” – Park Miejski im. gen. W. Andersa, Gniezno

Jarosław Bogucki / 2016 – pomnik Antoniego Thuma, Grodzisk Wlkp.

Jarosław Bogucki / 2013 – fontanna Chłopiec pod wierzbą, Poznań

Jarosław Bogucki / 2013 – pomnik Powstańca Wielkopolskiego, Grodzisk Wlkp.

Jarosław Bogucki / 2012 – pomnik Ks. Czesława Tuszyńskiego, Grodzisk Wlkp.

Wiesław Koronowski / 2011 – pomnik Prof. Edwarda Taylora, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 

Wiesław Koronowski / 2011 – pomnik Prof. Zbigniewa Zakrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 

Wiesław Koronowski / 2010 – fontanna Lech, Czech i Rus, Pobiedziska

Wiesław Koronowski / 2010 – fontanna Ochweśnik, rynek Ślesin.

Jarosław Bogucki / 2009 – pomnik Ojca Bernarda z Wąbrzeźna, Grodzisk Wielkopolski

Wiesław Koronowski / 2008 – pomnik Powstańca Wielkopolskiego, Gostyń

Wiesław Koronowski / 2007 – pomnik Kazimierza Odnowiciela, Pobiedziska

Wiesław Koronowski / 2005 – pomnik Ks. Jerzego Popiełuszki, Poznań

Wiesław Koronowski / 2004 – pomnik Karola Marcinkowskiego, patrona I Liceum Ogólnokształcącego, Poznań

Pomniki historyczne.  

W przestrzeni publicznej tego typu realizacje są wyjątkowym elementem krajobrazu miejskiego, które pełnią wiele funkcji. Najczęściej upamiętniają ważne wydarzenia historyczne lub oddają hołd wybitnym osobistościom. Proces projektowania tych monumentalnych dzieł sztuki jest złożony i wymaga starannego planowania. Pomniki stanowią ważny element przestrzeni publicznej, który nadaje jej indywidualny charakter i wartość kulturową. Ich projektowanie zaczyna się od określenia celu i przesłania, jaki mają przekazywać. Tworzenie pomnika rozpoczyna się od opracowania koncepcji artystycznej. Artysta musi zdecydować o formie, stylu i materiałach, które najlepiej oddadzą zamierzone przesłanie. Często przeprowadza się badania historyczne i konsultacje z ekspertami, aby jak najdokładniej oddać właściwie kontekst kulturowy i historyczny.

Projekt jest następnie wizualizowany na różne sposoby, począwszy od szkiców po ręcznie modelowane bozzetta trójwymiarowe. Niestety, coraz częściej sięga się po technologię druku 3D, która nie stanowi miarodajnej metody oceny umiejętności artystycznych rzeźbiarza i może być myląca dla komisji oceniającej, co niestety wpływa na jakość końcowej realizacji, która nierzadko charakteryzuje się ograniczonymi walorami artystycznymi.
W kolejnym etapie, po zaakceptowaniu projektu przystępuje się do wykonania rzeźby, w przypadku realizacji z brązu, modelu wzorcowego dla odlewni. Wykorzystywane są tutaj różne narzędzia, techniki i materiały, w zależności od skomplikowania projektu. Najczęściej pomniki są odlewane z brązu, co gwarantuje im trwałość i wyrazistość detali oraz specyficzną szlachetność osadzającej sie po latach zielonawoczarnej patyny.
Następnym etapem jest montaż pomnika w wybranym docelowym miejscu. To ważny moment, w którym pomnik staje się integralną częścią przestrzeni miejskiej. Odsłonięcie pomnika to zazwyczaj ceremonia publiczna, podczas której podkreśla się jego znaczenie i kontekst historyczny.

Pomniki jako zapis historii i czasu.

W przestrzeni publicznej są nie tylko dziełami sztuki, ale także świadkami czasów, które przetrwają, pozostawiając trwały ślad w kulturowym dziedzictwie społeczeństwa. Ich obecność w przestrzeni publicznej często inspiruje społeczność, kształtuje tożsamość miasta i przypomina o historii oraz wartościach historyczne

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.